Taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinės svetainės savininkas ir administratorius yra Jurgita Petkevičienė (toliau – Pardavėjas).

1.2. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra taikomos kiekvienam pirkėjo apsipirkimui jphair.lt internetinėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas) ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai pirkimo-pardavimo sutarčiai.

1.3. Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliktiems jphair.lt internetinėje parduotuvėje, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

1.4. Pirkėjas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis jphair.lt yra visiškai atsakingas ir įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

1.5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti, papildyti Taisykles, atsižvelgiant į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.6. Pirkėjas privalo susipažinti su patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.

1.7. Jei Pardavėjui numatyta teisė pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, už veikiančio ir priklausančio Pirkėjui elektroninio pašto adreso pateikimą atsako Pirkėjas.

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes interntinėje parduotuvėje jphair.lt su arba be registracijos, arba susisiekdamas elektroniniu paštu info@jphair.lt

2.2. Pirkti internetinėje parduotuvėje jphair.lt turi teisę visi veiksnūs fiziniai asmenys arba nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai yra emancipuoti, taip pat juridiniai asmenys bei aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2.3. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas išsirenka norimą prekę, suformuoja prekių krepšelį, įvykdo jphair.lt internetinėje parduotuvėje nurodytą eigą, kurios galutinis žingsnis yra apmokėjimas už prekes, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

3. Pirkėjo teisės ir pareigos

3.1. Pirkėjo teisės:

3.1.1. Pirkėjas turi teisę pirkti internetinėje parduotuvėje jphair.lt, vadovaujantis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.1.2. Pirkėjas, pirkdamas prekes, patvirtina, jog yra susipažinęs su prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis.

3.1.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir pakeisti ar grąžinti įsigytą prekę šių Taisyklių nustatyta tvarka tik tuo atveju, jei prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat nebuvo naudojama (prekė nemontuota), surinkta ir liko originalioje pakuotėje.

3.1.4. Pirkėjas turi teisę susikurti asmeninę paskyrą internetinėje parduotuvėje jphair.lt ir valdyti savo kontaktinius duomenis, prekių pristatymo adresus, sekti užsakymus, gauti ar atsisakyti naujienlaiškius, pakeisti slaptažodį.

3.1.5. Pirkėjas, įsigijęs nekokybišką prekę iš jphair.lt, turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti daikto trūkumus arba reikalauti pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, arba reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą, arba vienašališkai nutraukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtą sumą.

3.2. Pirkėjo pareigos:

3.2.1. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie pasikeitusius Pirkėjo duomenis (pristatymo adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti pirkimo-pardavimo sutarčiai įvykdyti reikalingi duomenys).

3.2.2. Pirkėjas privalo atsiskaityti už įsigyjamas prekes ir jas priimti Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2.3. Pirkėjas privalo nepriimti prekės, jei transportavimo metu buvo pažeista pakuotė ir iškart informuoti Pardavėją telefono numeriu +370 676 46447 arba elektroniniu paštu info@jphair.lt.

3.2.4. Pirkėjas privalo laikytis šių Taisyklių ir kitų sąlygų, naudojantis internetine svetaine jphair.lt.

4. Pardavėjo teisės ir pareigos

4.1. Pardavėjo teisės:

4.1.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės veiklai, Pardavėjas turi teisę apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis internetine parduotuve, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją be išnakstinio įspėjimo.

4.1.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pirkėjas gali laikinai arba išvis nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešus Pirkėjui ir neatsakant už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.1.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo pakeitimo momento.

4.1.4. Pardavėjas dėl svarbių peižasčių negalėdamas laiku ar tinkamai įvykdyti užsakyti, turi teisę keisti pristatymo salygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą, nedelsiant informuojant Pirkėją ir grąžinant apmokėjimą, jei toks yra atliktas.

4.2. Pardavėjo pareigos:

4.2.1. Pardavėjas privalo sudaryti galimybę Pirkėjui naudotis internetinės parduotuvės jphair.lt teikiamomis paslaugomis.

4.2.2. Pardavėjas privalo gerbti Pirkėjo teisę į privatumą, o asmens duomenis tvarkyti laikantis šių Taiyklių bei Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.

4.2.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo prekes nurodytu adresu ir Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

4.2.4. Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjo įsigytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką arba kiek įmanoma panašesnę savo savybėmis prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas per 3 (tris) darbo dienas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus.

5. Prekių pristatymas

5.1. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu kurjerių įmone.

5.2. Prekės, esančios sandėlyje, įprastai pristatomos per 3-5 darbo dienas. Pardavėjas negarantuoja, kad dėl nenumatytų aplinkybių, prekės bus pristatomos laiku. Esant bet kokiems neaiškumams, Pirkėjas turi teisę susisiekti su Pardavėju elektroniniu paštu info@jphair.lt.

5.3 Prekių pristatymas Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Estijos Respublikos teritorijoje yra nemokamas.

5.4. Prekių pristatymas į Kuršių Neriją gali užtrukti ilgiau.

5.5. Prekės pristatomos iki vietos, kur įmanoma privažiuoti. Prekės nėra užnešamos.

5.6. Pardavėjas prekes pristato prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs. Jei prekės nėra sandėlyje, Pirkėjas yra informuojamas apie užsakymo eigą. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

5.7. Kai prekės nėra sandėlyje, pristatymo terminas (8 savaitės) yra preliminarus. Pristatymo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių apmokėjimo momento. Jei pristatymas vėluoja dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, su Pirkėju nedelsiant susisiekiama ir suderinamas naujas pristatymo terminas bei kitos sąlygos. Jei prekės nepristatomos pratęsus papildomą pristatymo terminą, Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir atsisakyti prekės.

5.8. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti prekės būklę, kiekį, kokybę ir asortimentą.

5.9. Nustačius pakuotės pažeidimą, Pirkėjas tai privalo nurodyti transporto įmonės atstovo pateiktame dokumente. Tokiu atveju siuntos galima nepriimti ir prekę grąžinti, kartu su transporto įmonės atstovu surašius laisvos formos aktą, nurodant esamus pažeidimus.

5.10 Pristačius prekes Pirkėjo adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną jos nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant turi susiekti su Pardavėju, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną nuo numatytos pristatyti dienos. Kitu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti bet kokius reikalavimus Pardavėjui, susijusius su prekės pristatymu.

6. Prekių grąžinimas ir garantijos

6.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę, įsigytą internetinėje parduotuvėje jphair.lt per 14 dienų, skaičiuojant nuo pristatymo dienos.

6.2. Prekės, užsakytos pagal individualų užsakymą, negrąžinamos.

6.3. Norint grąžinti prekę, privaloma informuoti Pardavėją el. paštu info@jphair.lt.

6.4. Apie prekių defektus ar komplektacijos trūkumus privaloma pranešti per 2 d. po prekių gavimo. Pranešus apie defektą ar nusiskundimą Pardavėjui, prekė privalo likti nemontuota.

6.5. Gavus pranešimą apie prekių defektus ar trūkumus, Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant pateikti kokybišką vaizdinę medžiagą elektroniniu paštu info@jphair.lt, o Pardavėjas susisiekia su Pirkėju ir susitaria dėl atvykimo arba prekės išsiuntimo defekto priežasties nustatymui ir pašalinimui.

6.6. Prekės grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

6.7. Grąžinant prekes, prekė turi būti:

6.7.1. Originalioje tvarkingoje pakuotėje,

6.7.2. Nemontuota, nesurinkta, nebandyta,

6.7.3. Pirkėjo nesugadinta, nesubraižyta ar kitaip nepažeista,

6.7.4. Originalios komplektacijos,

6.7.5. Prekinės išvaizdos.

6.8. Garantinis terminas – 24 mėn.

6.9. Garantija negalioja, jei:

6.9.1. Prekė buvo apgadinta dėl nelaimingo atsitikimo arba neatsargumo (pavyzdžiui, sudaužius veidrodį), Pirkėjo kaltės.

6.9.2. Prekė buvo surenkama ir montuojama neteisingai, panaudotos kito gamintojo detalės, ir dėl to prekė buvo apgadinta ar neatlieka savo funkcijų.

6.9.3. Sąmoningai sugadinus prekę, netinkamai naudojant ar prižiūrint.

6.9.4. Tai yra natūralaus prekės dėvėjimosi požymiai.

6.10. Pirkėjas privalo atidžiai apžiūrėti gaminį prieš montavimą. Po montavimo darbų pretenzijos dėl gaminių su akivaizdžiais defektais, taip pat pastebėjus netinkamą atspalvį ar formą – nepriimamos.

6.11. Garantijos laikotarpiu Pardavėjas įsipareigoja nemokamai pašalinti prekės trūkumus, kurie galėjo atsirasti dėl gamintojo kaltės.

7. Asmens duomenų tvarkymas

7.1. Paspaudus mygtuką „Užsakyti”, Pirkėjas patvirtina, jog neprieštaraujama Pardavėjui tvarkyti Pirkėjo nurodytus asmens duomenis Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo, taip pat tiesioginės rinkodaros tikslais.

7.2. Užsisakius naujienlaiškį, Pirkėjas patvirtina, kad sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu iš Pardavėjo ar jo pasirinkto trečiojo asmens.

7.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti suteikti asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra neatsiejamai reikalingi, norint tinkamai įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartį. Nepateikus duomenų ar pateikus netikslius duomenis, pirkimo-pardavimo sutartis gali būti nesudaroma.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

8.2. Visi nesutarimai ar ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus išspręsti nesutarimo, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top